با افتخاراتم در دوران خبری و مطبوعاتی

351.jpg

 

شايد از نگارش اين متن اينگونه استنباط شود که قصد و غرض من خودنمايی يا ديگر مسايل بوده است اما از آنجا که خود می‌دانم اينگونه نيست. پس تصميم گرفتم تا شرح دوران فعاليت خبريو رسانه‌ای را در اين يادداشت به رشته تحرير درآورم باشد که از ما به يادگار بماند.

می‌گويند که خودبزرگ‌بينی و ماجراجويی هميشه تعدادی از انسان‌ها را به سمت حرفه‌ای به نام خبرنگاری يا روزنامه‌نکاری و گاها تلفيقی از اين دو سوق می‌دهد که اين امر در خصوص من تنها در باره نوع دوم صدق می کند چون بلافاصله پس از اتمام دوران سربازی - که هر چه دارم از اين دوره دارم - در سال ۷۸ با راهنمايی يگکی از دوستان وارد ايسنا شدم و نخستين تجربه‌های خبری خود را به بوته نقد گذاشتم. هيچ وقت يادم نمی‌رود که از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب همواره در ايسنا حضور داشتم و کمتر افرادی بودند که در ايسنا از تجربه‌های آنها استفاده نکردم. حضور مستمر در سرويس‌ها و گروه‌های مختلف به اضافه تجربه‌ای که بعدها در روزنامه‌هايی چون بنيان و بهار و همشهری و اعتماد و... به دست آوردم باعث شد تا نوشتن برای من در هر حوزه‌ای حتی از آب خوردن آسانتر باشد و اکنون که با ياس و اندوه به گذشته باز

می‌نگرم موج و انبوهی از تجربه‌ها و خاطرات در ذهنم موج می‌زند و پله‌های موفقيتی که با حضودر در ايسنا از آنها بالا رفتم.

اولين موفقيت من زمانی بود که از سوی سازمان  وقت ميراث فرهنگی استان تهران به پاس تلاش برای حفظ ميراث فرهنگی کشور تقدير شد و همين امر باعث شد تا در هر حوزه ای که کارم را شروع کنم آن حوزه به سرعت پيشرفت کرده و مدنظر دست‌اندکاران ايسنا قرار گيرد.

گام بعدی تقدير سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری کشور در روزخبرنگار سال ۸۱ بود که بار ديگر انديشه‌ام را رشد داد و عزم مرا بر فتح قله‌های ديگر موفقيت جزم کرد.

کسب عنوان خبرنگار برتر موسيقی در جشنواره موسيقی مقامی خراسان در سال ۸۱ ديگر افتخارم از حضور در گروه هنری ايسنا بود.

بيشتر بخوانيد: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-203130

انتخابم به عنوان خبرنگار برتر در پوشش اخبار ۲سالانه موسيقی نو که به دبيری عليرضا مشايخی انتخاب شد گام بعدی موفقيت‌هايم بود

بيشتر بخوانيد: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-317287

اما ظاهرا قرار نبود که نوار موفقيت‌های من ناقص بماند چون  چندی بعد خانه موسيقی که آن زمان شادروان فريدون ناصری هنوز مدير عامل آن بود مرا به عنوان خبرنگار برتر حوزه موسيقی کشور انتخاب کرد و لوح ياد بود را به گروه هنری ايسنا اهدا کرد.

بيشتر بخوانيد: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-382027

چند ماه بعد جشنواره موسيقی دفاع مقدس به اهتمام استانداری شيراز و بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در شيراز برگزار شد که باز هم در اين جشنواره به حکم و نظرهيات داوران جشنواره به عنوان خبرنگار برتر انتخاب شدم.

بيشتر بخوانيد: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-385338

با شروع فعاليتم در سرويس سياسی به عنوان مامور وقفه‌ای در فعاليت‌هايم ايحاد شد اما اين روتد طولی نکشيد و با انتقالم به سرويس گردشگری دورباره رقابت خبريم با ساير رسانه‌ها سروع شد. در اين ميان همايش بين المللی نفت و گردشگری برگزار شد که باز بنا به نظر داروان ايسنا به عنوان رسانه برتر در حوزه گردشگری انتخاب شد

بيشتر بخوانيد:http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-530476

و در نهايت ۵ مهرماه همزمان با رو زجهانی جهانگردی رويس گردشگری ايسنا به عنوان رسانه برتر و خادم گردشگری انتخاب و تنديس ويژه و لوح ياد بود به اينجانب که هميشه خود را کوچکتری ن عضو خانواده ايسنا دانسته‌ام اهدا شد.

بيشتر بخوانيد: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-589358

 55.jpg

اما آيا اين پايان کار است يا آغاز کار؟ هنوز خودم چيزی نمی دانم اما بايد منتظر بود و ديد....

/ 0 نظر / 9 بازدید