وداع آخر با شهدای ايسنا

شادروان حسن غريب و اسماعيل عمرانی

روحشان شاد و يادشان پاينده باد

 

/ 0 نظر / 14 بازدید