سوء استفاده از مقدسات مردمی تا کی؟

با نزديک شدن به اتمام حکومت خاتمی و البته چنيد پيش جريانی آغاز شد که با استفاده از احساسات مذهبی سعی داشت تا افکار عمومی را به سمت و سويی بکشاند که مدت ها بود فضای کشور از ان دور شده بود.

بر دامنه اين امر زمانی افزوده شد که یکی از نمايندگان پارلمان هفتم در سخنانی اعلام کرد که ليست اصولگران مجلس به تاييد امام زمان رسيده است. متعاقب اين امر تحرکاتی با هدف برانگيختن احساسات مذهبی آغاز شد که اوج اين تحرکات را در انتخابات رياست جمهوری شاهد بوديم.

اکنون نيز برخی‌ها مدعی شده‌اند که در سخنرانی احمدی نژاد در سازمان ملل

هاله‌ای از نور اطراف او را دربر گرفته است.

واقعا بايد بر اين دين و مسلمانی ما گريست! آخر سوء استفاده از مقدسات مردمی تا کی؟ چرا هيچ  يک از مراجع مذهبی و علمای دين در برابر اين سوءاستفاده ها واکنش نشان نمی دهند؟ واقعا جای تعجب ندارد که ما نسلی را به ايران تحويل داده ايم که نه خدا می شناسد و نه پيامبر!

سخن آخر من با کسانی است که دين را وسيله ارتزاق و پست و دستيابی به امور دنيوی قرار داده اند. اينها بايد بدانند که در پس گذر زمان دين واقعی چون کف دريا رويه واقعی خود را نشان خواهد داد اما به راستی گناه بی دينی و دين گريزی نسل کنونی به عهده کيست؟ و آنها که با سوءاستفاده از دين باعث دين گريزی جوانان و مردم شدند در پيشگاه باری تعالی چه جوابی خواهند داشت؟

 

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
آرش

دو پرسش آخر را ميتوانستيد از خمينی بکنيد اما حال ميتوانيد از آقای دوم اين سوال را کنيد.