یا هو
و این است داغ کلماتی که در قالب احساس می‌افتند و ریزش می‌کنند.دوستان همه رفتند! آیا نوبت خزان و رفتن ما نیز فرا رسیده است؟ نمی دانم. فقط می دانم  و احساس می‌کنم داغ سنگینی را که بر روح و روانم  سنگینی می‌کند.. خدایا کمکم کن تا از این امتحان سربلند بیرون آیم...هر چند که زمان برای رفتن فرا رسیده است... احساس می کنم که زندگیم به دوران پوچی و سرگشتگی خود نزدیک می‌شود... در اینجا فضا بس ناجوانمردانه تنگ است...

 

/ 0 نظر / 14 بازدید