جهان پيشکش! کجاي خاورميانه ايستاده‌ايم؟

اسكان، اقامت و پذيرايي در برهه كنوني يكي از شاخص‌هاي حوزه‌هاي صنعت جهانگردي به شمار آمده و اين امر با توجه به رشد روز افزون و توسعه همه جانبه صنعت توريسم، دست اندركاران و برنامه ريزان صنعت اقامت را در بيشتر كشورهاي پيشرو در توريسم به تكاپو انداخته است .
ايران نيز هر چند در برنامه‌ي چشم انداز ۲۰ ساله گردشگري جذب يک و نيم درصد از جهانگردان بين‌المللي رابه عنوان هدف مبنا قرار داده، اما تقق اين چشم انداز نيازمند فراهم ساختن امكانات و بسترهاي چون هتل‌هاي منطبق با استانداردهاي جهاني و ايجاد مهمانسرا و كمپينگ‌هاي مسافرتي در حوزه‌ي اقامت است .
كارشناسان گردشگري در تحليل معضلات فرا روي صنعت اقامت، از اين حوزه به عنوان معضل لاينحل جهانگردي كشور نام مي‌برند، به ويژه آن كه اكنون از بخش دولتي به عنوان رقيب اصلي بخش خصوصي و عامل اصلي عدم توسعه هتل داري ياد مي‌شود .
گزارش‌هاي ارايه شده از سوي wto در سال‌هاي گذشته نشانگر آن است كه هتل‌داري در بهترين دوران خود به سر برده و اين امر با توجه به جايگاه مراكز اقامتي در جذب جهانگردان، وظيفه‌ي دست اندركاران صنعت توريسم ايران را دو چندان مي‌كند .
جدا از ماهيت ساختاري و زير بناي‌ي هتل‌هاي كشور در دو دهه‌ي گذشته به دليل نگرش لوكسي كه به آن‌ها وارد شد تا حدي كاركرد ملي خود را از دست داده و وظايف ذاتي آن‌ها به بوته فراموشي سپرده شد. از همين رو دو دهه‌ي بي‌توجهي به افزايش كمي ‌و كيفي مراكز اقامتي و هتل‌ها باعث شده تا ضعف نيروي انساني آموزش ديده عدم مطابقت هتل‌ها با استاندارد روز جهان، ارتباط نداشتن هتل‌هاي ايران با همتايان بين‌الملل به صورت مدون و برنامه زمان بندي شده فرسوده شدن بيشتر هتل‌ها و ... در بحث كلان اقامتي بيش از هر زمان ديگري خود نمايي كند .
مدير عامل هتل‌هاي پارسيان، مشتري محوري و بازگشت و رضايت مشتري را يكي از مهمترين اهداف هتل‌ها دانسته و مي‌گويد: تحقق اين امر به برنامه‌اي بلند و ميان مدت، فرهنگ سازي، اجرا و بازنگري نياز دارد .
عباس شيريان با اشاره به اين كه بسياري از هتل‌هاي ايران، برنامه و نيروي انساني كارآمد و آموزشي ديده ندارند مي‌گويد كه از اين رهگذر هر چند مراكز اقامتي با مشكلاتي مواجه شده‌اند، اما گروه هتل‌هاي پارسيان با تدوين استراتژي با تكيه بر اصل دانش و هيات محروي در حال گذر از اين مرحله هستند .
وي مي‌گويد: شركت هتل‌هاي پارسيان ۴۱ درصد از ظرفيت‌هاي هتل‌هاي پنج ستاره كشور را تحت پوشش داشته و عليرغم خدمات موجود در اين هتل‌ها براي جذب بازار داخلي نيز امسال واحدهايي به منظور ارايه‌ي خدمات ارزان‌تر اختصاص يافته است .
آيا تشكيل معاونت هتل داري و مراكز اقامتي مي‌تواند در حال حاضر گره كور مشكلات هتل داري را بگشايد؟  جواب مدير عامل پارسيان در اين خصوص مثبت است، كما اين كه شيريان بر اين باور است كه تشكيل معاونت هتل‌داري مي‌تواند به مشابه بازوي ستادي و كارشناسي براي معاون رييس جمهور در حوزه‌ي جهانگردي باشد .
وي افزود: حضور معاونت هتل داري ومراكز اقامتي در اجلاس و برنامه‌هاي داخلي وخارجي قدرت اين صنعت را بيشتر و سرمايه گذاران خارجي را به سرمايه‌گذاري در هتل داري ترغيب مي‌كند، لذا اگر اين معاونت ايجاد نشود بخشي از اهداف صنعت هتل داري ابتر مي‌ماند .
شيريان لازم مي‌داند كه وظيفه‌ي كنترل و نظارت بر عملكرد هتل‌ها به بخشي مستقل در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري واگذار شود، چرا كه در اين حوزه تنها اداره‌ي هتل‌ها مطرح نيست، بلكه وجود متولي براي حمايت، بازار سازي ،‌هدايت، طرح‌هاي ايجادي و هماهنگ كردن بخش‌هاي مختلف براي بقاي صنعت هتل داري اهميت دارد .
در ميان معضلات مختلفي كه هتل داري كشور را احاطه كرده‌اند، بحث عدم استفاده از IT و امكانات به روز فناوري اطلاعات در كنار نبود بازاريابي مدرن و اصولي نكات قابل تاملي به شمار مي‌آيند .
با تاسف در ايران چيزي به نام آموزش حرفه‌ي و آكادميك هتل داري وجود نداشته و مراكز اقامي‌در زمينه‌ي كادر سازي و مديريت هتل‌هاي ايراني بامشكلات عديده‌اي مواجه شده‌اند .
بازاريابي هتل‌هاي در ايران نيز فاقد نگاه ملي و بين‌المللي بوده و هيچ نهاد يا سازمان مشخصي براي ساماندهي به اين امر وجود ندارد .
مدير عامل هتل‌هاي پارسيان در اين خصوص مي‌گويد: حدود ۵۰ درصد از وقت مدير هتل بايد صرف بازاريابي،۱۰درصد به بررسي كارتابل‌ها و ۲۵ درصد صرف بازديد شود و در زمان باقي مانده نيز به امور حاشيه‌اي بپردازد در حالي كه ۵۰ درصد وقت مديران هتل‌ها صرف بازبيني كارتابل، ۱۰ درصد به بازديد و باقي زمان آنها صرف جلسه‌هاي متعدد مي‌شود .
در شرايط كنوني به اعتقاد دست اندركاران صنعت توريسم، گسترش توريسم خارجي تنها با توسعه داخلي و فراهم نمودن بسترها براي رشد سفرهاي داخلي محقق خواهد شد. همگان از مشكلات اقامتي در سفرهاي گروهي داخلي آگاهيم و اگر نيم نگاهي هم به چشم انداز ۲۰ ساله داشته باشيم، اين سوال مطرح مي‌شود كه‌ آيا مراكز اقامتي كشور پاسخگوي اين نياز خواهد بود يا خير؟
بديهي است كه آمار كمي ‌مراكز اقامتي با سفرهاي داخلي و خارجي سنخيتي نداشته و كشور به شدت نيازمند مشاركت بخش خصوصي در ساخت مراكز اقامتي جديد است. بخشي كه طي ساليان گذشته به دليل سياست‌گذاري‌هاي نادرست و عدم تعريف منطقي از مقوله‌ي هتل‌داري، بر بلنداي ديوار بي‌اعتماديش به بخش دولتي افزوده شده است .
رييس اتحاديه‌ي هتل داران اصفهان، محسن رخشان، با بيان اين كه سرمايه‌گذار تنها زماني كه از بازده اقتصادي سرمايه خود را اطيمنان حاصل كند، اقدام به سرمايه‌گذاري خواهد كرد مي‌گويد: افراد زيادي براي سرمايه‌گذاري به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مراجعه مي‌كنند، ولي در هنگام ساخت با عوارضي كه به سازندگان هتل تعلق مي‌گيرد بخش خصوصي از اين گونه ساخت و سازها منصرف مي‌شود .
با اين حال دبير جامعه‌ي هتل داران ايران معتقد است كه با وجود مشكلات عديده در بخش هتل داري، بايد از اين صنعت به صورت شفافي حمايت شود .
خسرو ايرانپور مي‌گويد: چنانچه رويه شفافي را در قالب چهار چوب‌هاي مشخص در زمينه‌ي استانداردهاي هتل سازي اختصاص دهيم، مي‌توانيم سرمايه‌هاي ملي را به نتيجه برسانيم، با توجه به اين كه عمر مفيد بسياري از هتل‌ها رو به اتمام است بايد مساله مرمت و بازساي اين مراكز مورد توجه جدي قرار گيرد .
كمبود مسافر و نداشتن سرمايه براي تعميرات و تجهيزات و احدهاي هتلي عمده عاملي است كه از منظر كارشناسان اقامت و اسكان باعث ياس و نااميدي سرمايه‌گذاران براي ورود به اين حوزه شده است، در اين شرايط به نظر مي‌رسد كه دولت با ارايه‌ي يارانه مي‌تواند تا حدي از ركود حاكم بر هتل‌ها جلوگيري كند .
به عنوان نمونه طبق ماده شش قانون توسعه گردشگري كليه‌ي عوارض ساختماني پرانه ساخت، آب، برق و تلفن هتل‌ها بايد با تعرفه‌ي صنعتي محاسبه شود كه متاسفانه در كشور توجهي به اين مقوله نمي‌شود .
وابستگي بسياري از هتل‌هاي بزرگ كشور به دولت و در اختيار داشتن مهمانسرا‌ها از سوي مراكز دولتي باعث شده تا اين روزها هتل‌هاي بخش خصوصي رمقي چنداني براي رقابت با هتل‌هاي دولتي نداشته باشند .
شايد از همين رو باشد كه زمزمه‌هايي مبني بر تعطيلي يا تغيير كاربري برخي مراكز اقامتي شنيده مي‌شود كه باتوجه به محدوديت‌هاي موجود اين زمزمه‌ها چندان خوشايند نيست .
دبير جامعه‌ي هتل داران زنجان نيز مدعي است كه وجود مهمانسراهاي دولتي بزرگ ترين مشكل هتل داري استان است .
كاميار اسكندريون مي‌گويد: مهمانسراهايي كه با بودجه‌ي دولتي ساخته مي‌شوند و هيچ تراز مالي ندارند، موجب سود آور نبودن فعاليت بخش خصوصي صنعت هتل داري در زنجام شده‌اند .
رييس اتحاديه‌ي هتل داران استان خراسان رضوي نيز اين نكته را تاييد كرده و مي‌گويد:  عليرغم بهره وري كم اين مراكز براي ساخت آن‌ها هزينه‌هاي سنگيني را متقبل مي‌شوند .
جعفر عطار تعداد مهمانسراهاي دولتي تابلو دار مشهد را ۱۷۷۸و بي‌تابلو را ۱۰۰ عدد مي‌داند .
اين در حاليست كه طي سال‌هاي گذشته دولت با جديت ساخت مراكز اقامتي از سوي دستگاه‌هاي دولتي را ممنوع اعلام كرده و خواهان واگذاري اين مراكز به بخش خصوصي شده است .

/ 16 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
علي

معدنچي عزيز. حتما درباره جايگاه تالاب انزلي در توسعه اكوتوريسم نيز مطلبي خواهم نوشت. بدبختي اينجاست كه تالاب انزلي نيز با تمامي ويژگي‌هاي منحصر به فرد خود در ورطه نابودي قرار گرفته است.

خاطراتچی

سلام کم کم نگرانتون شده بوديم. خوب الحمد لله دوباره بروز کرديد. راستی اين بار خاطراتچی به بيمه کفن و دفن و سوزاندن جسد در هلند ( اشتباه نکنيد نگفتم هند همون هلند درسته) پرداخته ، اگر وحشت نمی کنيد ، يک سری به من بزنيد. موفق باشيد

ارش رها

سلام خسته نباشید به ما هم سر بزن

امیر

به نام خدا و سلام وقتی فلان هتل درجه ۳خصوصی شبی ۲۰هزار تومان می گیرد (و نه نظافت اش درست است نه امکانات اش)چرا از مهمانسراهای دولتی شاکی است؟آنجا که لااقل مختصر نظارتی دارد و به نسبت قیمت امکانات اش بهتر است موفق باشید

آریانام

سلام. معمولا در عکس خبرنگارانه ای که در تارنگارتان می گذارید، خودتان نیز حضور دارید!

روان پریش

سلام: بازم فشارم رفت بالا! من خيلی حرص ميخورم چون کاری از دستم بر نمياد! برای بار صدم به روزم . ولی مثل اينکه فايده نداره.!!!!

ali

با سلام و عرض ادب. اگر دير آمدم مجروح بودم اسير نان سنگگ کندن کوه بودم حاج علی آقا آفتابگردون به روز شد خوشحال ميشم نظرتون را درباره مطالب جديد بدونم. در خصوص نوروز و هزار درد بی دواش هم شرمنده در حال حاضر اينقدر وضع و اوضاع خودمان و شرکت معظمون بهم ريخته و قمر در عقرب است که نگو و نپرس انشاءالله بعد از تعطيلات اجباری نوروز در خدمتتان خواهم بود. يا حق

سيد ابوالحسن مختاباد

بنازم به همتت علی جان . هميشه حسرت ميخورم که چرا از حوزه موسيقی کندی . البته خوشحالم که در اين حوزه هم که خوزه از هر طرف به جانش افتاده است پی گير و فعال هستی و البته نمره يک .

یکی مثل خودت

سلام اينجا خودش يه سايته ای ول مطلبشم خدايی باحال بود يا علی عزيز

امیر

به نام خدا و سلام درست متوجه نشدم مطلبی که در وبلاگ من نوشتید ناظر به کیست و چه موضوعی را در نظر گرفته اید...با این حال تشکر از نظرتان