w120-827.jpgيا هو

چند روز پيش در همين صفحه مطلبی نوشتم راجع استاد موذن‌زاده گوينده اذان تاريخی جهان اسلام. اما هرگز باورم نمی‌شد که بلافاصله پس از اين نوشتار استاد جان به جان آفرين تسليم کرده و راهی دياری شود که مدت‌ها بود اين ديار را چشم در راه بود. خدايش بيامرزاد و او را در کنار رحمت خود قرار دهاد.

آمين يا ربالعالمين

/ 0 نظر / 15 بازدید