دو خطای اصلاح‌طلبان

بالاخره پس از تب و تاب فراوان دكتر احمدی‌نژاد عليرغم تمامی هجمه هايی كه به وی وارد شد به عنوان ششمين رييس جمهوری ايران انتخاب شد، آنهم با بيش از ۱۷ ميليون رای كه كسی حداقل در ميان نخبگان انتظار آن را نداشت، اما در ميان جامعه به ويژه طبقات محروم و دردكشيده كاملا اين انتخاب  و پيروزی احمدی‌نژاد مشخص بود.

در اينجا بنا ندارم كه نمك به زخم مدعيان اصلاح‌طلبی بپاشم اما می خواهم به آنها يادآور شوم كه دو دليل عمده باعث شكست آنها شد.

۱- عدم اجماع. چون اگر اصلاح‌طلبان اجماع می كردند احمدی‌نژاد نمی توانست به دور دوم صعود كند.

۲- نديدن و حذف بخش بزرگی از جامعه به نام  طبقه فقير. چيزی كه سياستمدارانی همچون اجمدی‌نژاد به وضوح آن را ديدند و لمس كردند و با پيوند مستمر خود با اين قشر پاداش خود را هم ديدند و حال هم هر تحليل و سخنی كه در خصوص مواردی چون تخلف انتخاباتی و ... گفته شود بيشتر جرزنی سياسی است تا تحليل سياسي.

باور كنيد مردم ايران از سياستمداران چيزی نمی خواهند جز صداقت و عدم قطع ارتباط. پس بياييد و اين جامعه و جوانان غيور اين ديار را دريابيم كه فردا دير است...

/ 0 نظر / 14 بازدید