ايران‌مهر

دلتنگي هاي ني رها شده از نيستان

 

ديدار با دکتر هلفروش استاد دانشگاه فنی وين

چهارشنبه ديداری با دکتر هلفروش استاد دانشگاه فنی وين داشتيم. او تاکيد داشت که گردشگران و زائران در مشهد بايد از هويت فرهنگي، تاريخي و اجتماعي اين شهر در كنار هويت اصلي يعني زيارت بيشتر بهره ‌ببرند. برای همين نيز ديداری با دولتمردن مشهدی انجام داده و از نزديک نيز کارگاهی را برای آنها برگزار کرده بود.

رييس موسسه‌ي تحقيقاتي IAMCC اتريش گفت: اين شهر بايد امنيت اقتصادي را براي جذب شهروندان و سرمايه‌گذاران و مسافران فراهم ‌كند، در حالي كه اينگونه نيست. اين استاد دانشگاه فني وين اظهار كرد: پتانسيل‌هاي اجتماعي فرهنگي و تاريخي شهر در كنار هويت اصلي مشهد يعني زيارت زير ذره‌بين گذاشته نشده است، ولي بايد اين ارزش‌ها و پتانسيل‌ها بررسي و به گردشگران نمايش داده شود تا آنها بيشتر بهره ‌ببرند. پراكنده كردن تعطيلات اختصاص هفته‌اي به عنوان " انرژي" در مدارس كشور وتخفيف هتل‌هاي مشهد در فصل غير مسافر، زائران بيشتري را به اين شهر جذب مي‌كند.

رييس موسسه‌ي تحقيقاتي IAMCC با اشاره به مدل توسعه پايدار شهر مشهد، گفت: در اين مدل، نقاط ضعف، شاخص‌هاي توسعه‌اي، وجلوه‌هاي توريستي و مذهبي در قالب آن و بررسي و تحليل مي‌شود كه در صورت پرداخت مساوي به ابعاد اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي، توسعه پايدار در اين شهر محقق خواهد شد .

وي تاكيد كرد: پايه‌هاي زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي در مفهوم شهري ارزش‌هاي مساوي دارند كه هر يك نبايد قرباني ديگري شود .

هل‌فروش جذب و ورود گردشگران زيارتي را به مشهد تا آخر عمر اين شهر تضمين شده دانست و افزود: مشهد شرايط خاصي دارد و بعد زيارتي و تاريخي آن مشخصه‌اي مهم است كه بسياري از شهرها در دنيا سعي دارند تا اين شرايط را براي جذب گردشگران ايجاد كنند .

وي توضيح داد: هر شهري در دنيا سعي مي‌كند كه مشخصه‌ي داشته باشد تا در سطح ملي و فراملي مطرح شود كه برخي به طور تاريخي اين شاخص‌ها را دارند و تعدادي ديگر مانند " بيلبائو اسپانيا " با ساخت موزه‌اي مدرن آن را ايجاد مي‌كنند.

اين استاد دانشگاه فني وين كسب درآمد پايدار در مثلث ارتباطي " اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي " مشهد قابل توجه ذكر كرد و اظهار داشت: شهر مشهد در قالب طرح توسعه پايدار مبتني بر سه پايه‌ي اقتصاد، اجتماعي و زيست محيطي مي‌تواند درآمد پايدار داشته باشد، ولي بايد گردشگر زيارتي را در طول سال پخش كند كه يكباره و در فصلي خاص به اين شهر هجوم نياورند و در آمد منطقه نيز متزلزل نشود.

دكتر هل‌فروش در ادامه گفت وگويش با خبرنگار ايسنا با تاكيد بر اين كه توريسم زيارتي هويت اصلي مشهد است گفت: جاذبه‌هاي ديگر شهر در كنار هويت اصلي مشهد جانبي است كه با تحت پوشش قرار دادن امنيت اقتصادي، اقتصاد اين منطقه نيز تضمين مي‌شود.

هل فروش منابع زير‌زميني، صنايع غذايي، بافت معماري، صنايع دستي و فرش و وجود آستان مقدس به عنوان NGO قوي با سابقه‌ي مديريتي را به لحاظ اقتصادي، در مشهد مطرح دانست و تاكيد كرد كه اجراي طرح توسعه‌ي پايدار اين شهر را در منطقه‌ي خاورميانه مطرح خواهد كرد .

استاد دانشگاه فني وين در ايسنا ادامه داد: پيوند و تلفيق هر يك از پايه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي با سياست‌گذاري‌هاي توسعه، برنامه‌ريزي و مديريت راهبردي در جهت ارايه مدلي براي توسعه‌ پايدار شهري است كه پس از بررسي شاخص‌ها و تصويب در سياست‌گذاري‌ها، مديريت آن اجرا مي‌شود .

رييس موسسه‌ي تحقيقاتي IAMCC با اشاره به ورود حدود 15 ميليون زائر گردشگر در سال به مشهد، تاكيد كرد: توسعه‌ي پايدار در اين شهر بايد به گونه‌اي باشد كه ايده‌ها واهداف در آن ماندگاري طولاني داشته باشد و هويت اصلي در كنار هويت فرعي تقويت شود.

وي با بيان امنيت اقتصادي در درون و برون شهري برقرار شود، تصريح كرد: فضاي داخلي شهر مشهد بايد از ماشين خالي شده و به پياده رو تبديل شود تا گردشگران بيشتر از فضاي شهري استفاده كنند، ولي بايد توجه شود كه با حركت‌هايي نسنجيده به ساختار فعلي مشهد ضربه‌اي وارد نشود .

اين استاددانشگاه فني وين افزود: مناطق گردشگري بيرون شهر مشهد قابليت بهره برداري دارد تا هويت فرعي را تجلي دهد، ولي به توسعه و تجهيز امكانات برون شهري مشهد نياز است .

وي در ادامه گفت: بررسي 21 شاخص توسعه‌ي پايدار و ارايه‌ي راهكار، بررسي قوانين و كنترل سيستم موجود كه چه چيزي اجازه مي‌دهد گردشگر در كنار خيابان بخوابد، استاندارد سازي در شهر مشهد براي توريسم زيارتي، جايگاه و نقش مديريت گردشگري ايجاد افكار وآموزش‌هاي عمومي‌ در اين شهر و اجرا كردن تمام اين موارد با توجه به ظرفيت شهر و وجود دانشگاي به عنوان متولي تا در كنار كميسيون به بررسي سياست‌گذاري و مديريت مي‌پردازد از ديگر شاخص‌هايي است كه بايد توسعه پايدار دارا باشد .

هل‌فروش در پايان تصريح كرد: مدل توسعه‌ي پايدار در مشهد در صورت توجه و مديريت جامع و در نظر گرفتن شاخص‌هاي توسعه و نگرش مساوي به پايه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي قابل اجرا است و هويت اصلي شهر يعني توريسم زيارتي را بيشتر مطرح مي‌كند .

 

 

+   علی مومن‌ لو ; ٢:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱٠/۱٠

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir